Thanh niên 'cố thủ’ trên cột điện cao thế sẽ bị xử lý ra sao?

Thanh niên 'cố thủ’ trên cột điện cao thế sẽ bị xử lý ra sao?

Nam thanh niên trèo lên cột điện của đường dây điện cao thế 220kV sẽ bị xử lý thế nào khi khiến... Đọc tiếp