45% người dân chấp nhận không khiếu nại khi có vướng mắc

45% người dân chấp nhận không khiếu nại khi có vướng mắc

Số người được khảo sát, hỏi về niềm tin vào các thiết chế tư pháp, cơ quan hành chính, tòa án thì... Đọc tiếp