Kê khai tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa: Cần kiểm soát chặt chẽ

Kê khai tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa: Cần kiểm soát chặt chẽ

"Nếu thẩm định, kiểm soát tốt việc kê khai tài sản của Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa thì... Đọc tiếp

Nghịch lý: Càng quyết liệt tinh giản, biên chế càng ‘phình’ to!

Nghịch lý: Càng quyết liệt tinh giản, biên chế càng ‘phình’ to!

“Nghịch lý càng tinh giản, biên chế càng phình to không phải điều bất ngờ. Nghịch lý này có lý do... Đọc tiếp